Företrädesemission för att realisera värdet i Krasny

Investera i prospekterings- och försäljningsaktiviteter för Krasny, ett guldprojekt på väg till produktion. Med en omfattande prospektering bakom oss är investeringen i ett projekt med reducerade prospekteringsrisker och fortsatt potential för värdeökning.

Emissionen i korthet

  • Teckningstid 22 oktober - 7 november 2018.
  • Handel med teckningsrätter 22 oktober - 5 november.
  • Teckningskursen är 1,05 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 10 befintliga aktier ger rätt att teckna 3 nya aktier.
  • Nyemissionen uppgår till 25 miljoner kronor.
  • Högst 23.959.815 nya aktier emitteras genom nyemissionen, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 23,1 procent.
  • Nyemissionen är genom tecknings- och garantiförbindelser säkerställd till 75 procent.
  • Värdering 84 miljoner kronor pre-money.

Emissionen är stängd.

Jag vill teckna aktier
 

There is no index named: dynamic/NewsItems

Aktien

Handelsplats: First North

Kortnamn: KOPY

ISIN-kod: SE0002245548

<

Kopy Goldfields förbereder en exit i Krasny

- Intervju med vd Mikhail Damrin

 

Analysguiden

- Intervju med CFO Tim Carlsson

 

Financial Stockholm

- Presentation av Tim Carlsson

 

Prospektering

Kopy Goldfields är ett guldprospekteringsbolag med verksamhet i två av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland och Amur regionen, Blagoveshchensk, Ryssland.

 

Vision

Kopy Goldfields vision är att bli en världsledande prospekterings företag med fokus på Ryssland.

 

Licenser

Bolaget innehar rättigheterna till nio berggrundslicenser och fem alluvial licenser för både prospektering och produktion.

Looking for a golden exit 

- Läs mer på Analysguiden eller ladda ner hela analysen

Träffa Kopy Goldfields

23 oktober 
Aktiespararna Stockholm
Operaterrassen (Karl XII:s torg), 10:50 till 11:20
För mer info och anmälan klicka här  

25 oktober
Aktiespararna Lund
Elite Hotel Ideon, 19:30 till 20:00
För mer info och anmälan klicka här  

5 november
Aktiespararna Stockholm
Scandic Anglais, 18:30 till 19:00
För mer info och anmälan klicka här  

14 november
Småbolagsjakten
Livesänds via Småbolagsjakten, Nyhetsbyrån Direkts Youtube-kanal och Investerarbrevet.se

Välkomna!