Företrädesemission för att ta Krasnyprojektet mot gruvstart

Krasny-projektet har mineraltillgångar om 1 Moz enligt JORC med ytterligare potential. Lönsamhetsstudier pågår och beslut om produktion väntas tas under första kvartalet 2017.

Emissionen i korthet

  • Teckningstid 26 september - 10 oktober 2016.
  • Handel med teckningsrätter 26 september - 6 oktober.
  • Teckningskursen är 1 krona per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 3 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie.
  • Nyemissionen uppgår till 20 miljoner kronor.
  • Högst 19.966.514 nya aktier emitteras genom nyemissionen.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 80 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 25 procent av företaget.
  • Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 59,9 miljoner kronor före nyemissionen och 79,9 miljoner kronor efter nyemissionen.

 

Prospektering

Kopy Goldfields är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland.

 

Q1 2017

Lönsamhetsstudier pågår och beslut om produktion väntas tas under första kvartalet 2017.

 

Licenser

Bolaget innehar rättigheterna till elva berggrundslicenser och en alluvial licens för både prospektering och produktion.

Årets prospekteringsresultat anger riktningen för Krasny

- Videointervju med vd Mikhail Damrin

Emission för att behålla mer av värdet

- Läs på Redeye och se presentationen från investor forum

Mikhail Damrin

Capital raise and recent development of the Krasny-project

- Redeye intervjuar VD Mikhail Damrin (Engelska)

Mikhail Damrin presenterar Kopy Goldfields

 

Träffa Kopy Goldfields

19 september 
Aktiespararna Stockholm
Hotel Anglais, Stockholm, 21:00 till 21.30

22 september
Redeye investor forum Göteborg
Elite Park Avenue Hotel, 19:40

26 september
Aktiespararna Göteborg
Svenska Mässan, H1, Mässans Gata 24, 19:00

28 september
Aktiespararna Malmö
Kockum Fritid, hörsalen, Västra Varvsgatan, 19:30

Välkomna!